Η γουνοποιία είναι η σημαντικότερη οικονομική δραστηριότητα για την Καστοριά. Από την Βυζαντινή περίοδο η τέχνη και το εμπόριο της γούνας και των παραγόμενων ειδών της αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε, κάνοντας σήμερα την Καστοριά κέντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος του εμπορίου γούνας και το μοναδικό κέντρο επεξεργασίας της στην Ευρώπη.Παράλληλα με την ανάπτυξη της γουνοποιίας, το εμπόριο γούνας και των ειδών παραγωγής της άνθησε με αποτέλεσμα ήδη από τον 19ο αιώνα τη μετανάστευση και τη δημιουργία πολλών οικονομικά αναπτυγμένων παροικιών από Καστοριανούς στη Ν.Υόρκη, το Παρίσι, το Μόναχο, τη Λειψία, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία και αλλού. Η Καστοριά σήμερα είναι ένα από τα σημαντικότερα κέντρα παραγωγής επεξεργασίας και διάθεσης γούνας παγκοσμίως και ένας από τους σπουδαιότερους τομείς του Ελληνικού εξωτερικού εμπορίου και της εθνικής οικονομίας.

Ιστορία της γούνας

Πρίν τον 14ο αιώνα η επεξεργασία της γούνας ήταν γνωστή στην Καστοριά, ενώ τον 16ο άρχισαν οι εισαγωγές πρώτων υλών για να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση. Τον 18ο αιώνα η γούνα καθιερώνεται παγκοσμίως ως δείγμα κομψότητας και από το 1894 αρχίζει η πρώτη εκβιομηχάνιση στην κατεργασία της γούνας στην Καστοριά καθώς μέχρι τότε ήταν χειροποίητη. Με το τέλος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου η Καστοριά έχει καθιερωθεί ως σημαντικό διεθνές κέντρο επεξεργασίας γούνας. Σήμερα η παράδοση συνεχίζεται με τη χρήση πρώτων υλών που προέρχονται από ελεγχόμενα εκτροφεία με σωστές προδιαγραφές και οικολογική συνείδηση.

Φάσεις παραγωγής από γουνοδέρματα

1. Ράψιμο των λωρίδων και σχηματισμός του γουναρικού.
2. Κοπή των δερμάτων σε λεπτές λωρίδες (ξέρυσμα).
3. Μιτσάρισμα (διαδικασία καθαρισμού των δερμάτων από κεφάλι, πόδια ούρα και συνδυασμού των δερμάτων στη βάση κυρίως του χρωματισμού ,του μήκους κλπ).
4. Άνοιγμα και τέντωμα-στέγνωμα των δερμάτων.
5. Σολτάρισμα δερμάτων (ταξινόμηση ανά 25 τεμάχια, με βάση κοινά χαρακτηριστικά: γένος-μέγεθος-χρωματισμός).
6. Παραλαβή των δεψασμένων δερμάτων γουνοφόρων ζώων.
7. Σταμάτωμα (τέντωμα) στις προδιαγραφές του μοντέλου.
8. Πικίρισμα (τοποθέτηση εσωτερικής φόδρας).
9. Μοντάρισμα του μοντέλου.
10. Κλείσιμο και έλεγχος του παλτού.
11. Τελικό φοδράρισμα του παλτού.
12. Τελικό κοντρόλ και σιδέρωμα με ατμό.
13. Προσωρινή αποθήκευση μέχρι τη στιγμή της εξαγωγής.

 

Categories: